K.T. George Bernard Shaw

1944 - 2020

2010

Onze voorzitter Palmer Vandevelde kondigde in het voorwoord van het meest recente clubblad aan dat hij een stapje terugzet en uittreedt als......... voorzitter vanaf 1 juli 2010. Wij plaatsen zijn mooie woorden ook hier: 

"Twintig jaar zijn voorbijgegaan aan een ongelooflijk tempo. Mijn eerste kennismaking met GB Shawclub was ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan. En intussen is er flink wat water door de Schelde gevloeid. In die jaren heb ik heel wat mensen leren kennen, die mij altijd zullen bijblijven omwille van hun intelligentie, hun begrip, hun steun of hun inzicht, hun hulp en hun medeleven. 

Maar stilaan is de tijd gekomen om de leiding van de vereniging over te dragen aan jongere krachten. Ik doe dus een stap opzij en stel hierbij, vanaf 1 juli aanstaande, mijn mandaat als voorzitter ter beschikking van het bestuur. 

Ik ben er zeker van dat mijn opvolger het evengoed zal doen of zelfs beter dan ikzelf en wens hierbij het allerbeste aan de vereniging die jarenlang op de eerste plaats stond in mijn vrijetijdsbesteding. 

Ik dank alle bestuursleden, leden, regisseurs, technici en spe(e)l(st)ers, sponsors en sympathisanten voor hun steun hun inzet, hun toewijding of hun geduld en hoop hen allemaal nog dikwijls te mogen begroeten op een van de voorstellingen".

Wij wensen aan alle bezoekers van deze website een gelukkig en gezond 2010! Vorig jaar eindigde voor Shaw enigszins in mineur toen we te horen kregen dat de provinciale klasseringsjury ons een vijfde categorie heeft toegekend voor "In wankel evenwicht". Wij zijn echter van oordeel dat de meningen van het publiek en het gevoel dat cast en medewerkers hadden over deze productie veel meer waard zijn dan die klassering en dat we ons hierdoor niet laten teneerdrukken. Maandag gaan we dan ook met "volle goesting" van start voor onze lenteproductie, "Het bed van A tot Z" van Lode Pools, waarvan de voorstellingen plaatsvinden eind maart. Zie ook onder "agenda".

Contact