K.T. George Bernard Shaw

1944 - 2020

Gisteren hielden we het jaarlijkse etentje van de KT GB Shaw. Daar werd nog maar eens bevestigd dat Shaw in de eerste plaats een groep vrienden is. De sfeer en de gezelligheid waren op en top! 

Een aantal mensen werden gehuldigd: Claudine Van Haute, Jean Jacobs, Simonne Meesters en Leliane De Wilde. Claudine besliste na een lange staat van dienst om te stoppen als bestuurslid en speelster van Shaw. Jean, Leliane en Simonne laten het runnen van de bar vanaf het najaar over aan anderen. Wij danken hen voor alles wat ze gedaan hebben en zullen hen missen!

Naast feesten hebben we ook de algemene statutaire vergadering gehouden, met gedeeltelijke bestuurs herverkiezing. Uittredende bestuursleden waren Claudine Van Haute, Nico Cousaert en Veerle Waeterschoot. Nico Cousaert en Veerle Waeterschoot stelden zich opnieuw kandidaat, samen met Noël Callebaut, die ongetwijfeld een grote meerwaarde is en een artistieke insteek binnen het bestuur kan brengen. Gisteren beslisten ook Carine Beeckman en Evelien Bullaert om te kandideren voor een bestuursfunctie. We hopen dat we met deze nieuwe ploeg kunnen blijven brengen waar Shaw voor staat: kwaliteitsvolle producties en een goede onderlinge sfeer.

Foto's van het feestje zijn terug te vinden in het fotoalbum.

Contact

  © K.T. George Bernard Shaw - 2013