K.T. George Bernard Shaw

1944 - 2020

Onze voorzitter Palmer Vandevelde kondigde in het voorwoord van het meest recente clubblad aan dat hij een stapje terugzet en uittreedt als......... voorzitter vanaf 1 juli 2010. Wij plaatsen zijn mooie woorden ook hier: 

"Twintig jaar zijn voorbijgegaan aan een ongelooflijk tempo. Mijn eerste kennismaking met GB Shawclub was ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan. En intussen is er flink wat water door de Schelde gevloeid. In die jaren heb ik heel wat mensen leren kennen, die mij altijd zullen bijblijven omwille van hun intelligentie, hun begrip, hun steun of hun inzicht, hun hulp en hun medeleven. 

Maar stilaan is de tijd gekomen om de leiding van de vereniging over te dragen aan jongere krachten. Ik doe dus een stap opzij en stel hierbij, vanaf 1 juli aanstaande, mijn mandaat als voorzitter ter beschikking van het bestuur. 

Ik ben er zeker van dat mijn opvolger het evengoed zal doen of zelfs beter dan ikzelf en wens hierbij het allerbeste aan de vereniging die jarenlang op de eerste plaats stond in mijn vrijetijdsbesteding. 

Ik dank alle bestuursleden, leden, regisseurs, technici en spe(e)l(st)ers, sponsors en sympathisanten voor hun steun hun inzet, hun toewijding of hun geduld en hoop hen allemaal nog dikwijls te mogen begroeten op een van de voorstellingen".

Contact

  © K.T. George Bernard Shaw - 2013